Eureka 咖啡

Vnnavi

Vnnavi > Ha Noi > Eureka 咖啡

Facebook

We accept credit cards

Live Chat

Yahoo! Messenger Skype

介紹朋友

輸入您與您想介紹的朋友之email,然後按"SUBMIT".他們會收到餐廳之介紹網頁

Statistics

Total hits: 382,982


Liên kết với Vnnavi:

FACEBOOK

TWITTER


GOOGLE+

Bít tết ngon, bít tết đặc biệt, bít tết ngon ở Hà Nội

Liên hệ đặt chỗ, đặt tiệc tại EUREKA.

Dịch vụ tổ chức tiệc sinh nhật cho bé

打印這頁

影片 影片

Eureka 咖啡

Eureka 咖啡

河内市 THUY KHE 街4号。

Website: http://tiecvn.com

電話: (04) 665 86 393 - 090 434 1221

Hotline: 090 4341221

photo

Valid XHTML 1.0 Transitional